PictureMyLife finns för personer som behöver stöd med kommunikation och struktur

Vi stöder vår Huvudperson* med:

  • Kommunikation: Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) tillsammans med foto, filmer och ljud gör det enklare att komma till tals och bli förstådd. Bildbaserna Widgit (delar av), Pictogram och Ritade Tecken ingår. Det finns också skattningsskala, talsyntes och filmer från Svenskt Teckenspråkslexikon.
  • Tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd skapar struktur: Händelser knyts till veckans dagar och tidpunkter och tydliggör här och nu med där och då.
  • Samverkan och transparens: Dela händelserna med andra, kommentera och samtala.
  • Ger pedagogiskt stöd: Olika metoder och kommunikationssätt kan användas för att skapa struktur, förbereda, träna och engagera. Till exempel schema, sociala berättelser, så-här-gör-du-anvisningar (packa gympaväskan, koka kaffe) och detta-kommer-att-hända-anvisningar (tandläkarbesök).

PictureMyLife är användarvänligt och intuitivt. Det är uppbyggt utifrån ett multimodal kommunikationstänk. Man använder foto, ritade bilder, filmer, ljud och texter för att kommunicera. Det ger delaktighet, trygghet och självständighet.

* Kärt barn har många namn – brukare, klient, deltagare, elev, ... är andra vanliga namn. Vi använder Huvudperson för att betona hur viktig personen är.

Webb-appen PictureMyLife

PictureMyLife webb-app följer GDPR, data lagras i Sverige. Använd den i din webbläsare på laptop, surfplatta och mobil.


Prova kostnadsfritt i 30 dagar
Abonnemang kostar 165 kr/mån exkl. moms för företag och organisationer.
Privatpersoner betalar 105 kr/mån inkl. moms. 

Har du frågor om PictureMyLife?

Skicka ett mail till hello@picturemylife.se
Eller ta kontakt direkt med Johan Pauly kundansvarig.
E-post: johan.pauly@picturemylife.se Tel: 070-452 14 94.


Se filmerna om PictureMyLife

PictureMyLife är tidsbesparande och ger barnen ägande till sitt lärande och sitt liv.
PictureMyLife gör det enklare att sätta mål och att utvärdera.
”En liten stund för oss”. En förälder berättar om hur hon och sonen använder PictureMyLife.
PictureMyLife ger delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet.
PictureMyLife fungerar som ett socialt medium. (Film från föreläsning.)
Alla kan dela livet med PictureMyLife.