Bildbaser i Dagboken

Widgit, Svenskt Teckenspråkslexikon, Pictogram och Ritade Tecken


Widgit
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017. Länk till webbsidan: https://www.symbolbruket.se/


Svenskt Teckenspråkslexikon
Svenskt Teckenspråkslexikon
© Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Länk till webbsidan: http://teckensprakslexikon.su.se/Pictogram
Pictogram Ideogram Communications © 1980 Subhas C. Maharaj.
Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Länk till webbsidan: https://www.pictogram.se/Ritade Tecken
www.ritadetecken.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Länk till webbsidan: https://www.ritadetecken.se/