Bildbaser i PictureMyLife

Pictogram, Ritade Tecken, Widgit och Svenskt Teckenspråkslexikon

Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. De svartvita bilderna underlättar kommunikationen – med hjälp av dem kan du bl a:

  • göra dig förstådd och förstå
  • ställa frågor och få svar
  • ha ett stöd för tanken och minnet
  • formulera känslor och önskningar
  • kommunicera!

Pictogram © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Länk till webbsidan: https://www.pictogram.se/

Ritade Tecken används tillsammans med tal och är ett stöd både visuellt och motoriskt i språkutvecklingen. Bilderna är utvecklade för att stödja det alternativa kommunikationssättet TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). 

Ritade Tecken © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Länk till webbsidan: https://www.ritadetecken.se/

Widgit är färgstarka bildsymboler som var och en illustrerar såväl enkla som mer avancerade ord och begrepp. Symbolerna spänner över flera och vitt skilda ämnesområden vilket gör att de passar för många åldrar och olika behov av bildkommunikation. 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017. Länk till webbsidan: https://www.symbolbruket.se/

Svenskt Teckenspråkslexikon

Svenskt Teckenspråkslexikon är videofilmer som visar tecken. 

© Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Länk till webbsidan: http://teckensprakslexikon.su.se/


Några reflektioner och tips

PictureMyLife har intervjuat specialpedagoger om bildschema och bildstöd. Här följer några videos och tips ifrån dessa intervjuer. Länk till videos: youtube.com/PictureMyLife 

Vilket bildstöd ska man använda? 

Det är en utmaning att hitta vilka typer av bilder och symboler som fungerar för varje enskild individ. För en del barn funkar inte alla bilder. Alla har olika kapacitet att kunna tolka bilder. För en del barn fungerar endast de svartvita symbolerna eftersom de ger en avskalad tydlighet. Andra kan behöva se bilder i färg. Ofta behöver man individanpassa bildstödet utifrån varje barns/elevs behov. 

Vissa barn behöver stöd som visar hur det ser ut på riktigt 

En del barn/elever behöver verkliga bilder och foton på hur det ser ut där de är och dit de ska för att förstå – det i sig kan också göra att barnet känner sig tryggare. Tips! Fota vägen som det faktiskt är där du ska promenera och på just den där bussen och den där busshållplatsen. 

Bildförståelse – olika kapacitet för att kunna tolka bilder 

En bild som inte är tydlig för barnet/eleven kan istället förvirra och skapa oro. Steget kan vara långt från en tredimensionell cykel till att förstå att bilden på en cykel kanske bara är symbolen för vilken cykel som helst. Tips! Ha en bokhylla med tredimensionella saker att jämföra bilderna med.