Bildbaser i Dagboken

Widgit-symboler, Svenskt Teckenspråk, Pictogram och Ritade Tecken
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017.

Svenskt teckenspråkslexikon av Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvist. Baserat på arbete från www.ling.su.se.

Bildrättigheterna för Pictogram bildbas tillhör Pictogram Ideogram Communications© 1980 Subhas C Maharaj. Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ritade Teckens bildbas utvecklas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. © Specialpedagogiska skolmyndigheten.