Integritetspolicy för PictureMyLife

Om Dagboken/Scheman

Vår avsikt med Dagboken är att det ska vara som en vanlig dagbok. Därför är Användarens och Ägarens integritet väldigt viktig för oss, vilket också gäller Scheman.

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter om Användare och Ägare. Den här integritetspolicyn utgör en del av våra användarvillkor (”Villkoren”). Ord med stor begynnelsebokstav i denna policy ska ha samma betydelse som i Villkoren.

Genom att acceptera Villkoren och den här integritetspolicyn godkänner du också att vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter enligt policyn.

Personuppgifter

Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för någon av Tjänsterna.

För att använda Tjänsterna kommer Ägare att behöva lämna personuppgifter. Du behöver inte lämna sådan information om du inte vill, men om du väljer att inte göra det kan tillhandahållandet av Dagboken och dess funktioner komma att begränsas.

Vi kommer/kan komma att samla in, behandla och lagra följande personuppgifter:

i) Dina personuppgifter: Namn, personnummer.

ii) Dina kontaktuppgifter: Adress, e-postadress, telefonnummer.

iii) IP-adressen som du använder Tjänsterna från.

Du kan dessutom själv skapa och ladda upp innehåll och uppgifter som är personuppgifter i både Dagboken och Scheman. Det kan omfatta meddelanden eller kommunikation mellan dig och andra, bilder på dig själv och andra, platsinformation, texter m.m. Vi samlar in, behandlar och lagrar även sådana personuppgifter.

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Picture My Life kommer bara att använda personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna enligt Villkoren. Det innefattar t.ex. uppgifter för att kunna informera ändringar i någon av Tjänsterna eller Villkoren och nyhetsbrev, för att bekräfta Ägares identitet samt för drifta och förbättra Tjänsterna och deras innehåll. Picture My Life kommer aldrig att använda personuppgifter för några andra ändamål. Vi kommer alltså inte att t.ex. sälja eller upplåta dem till annan för att skicka reklam eller marknadsföring.

Picture My Life kan dock dela med sig av Personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

I Tjänsterna kan det förekomma länkar som omdirigerar dig till andra parters webbplatser eller applikationer. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av personuppgifter, utan rekommenderar att du noggrant granskar dessa parters egna villkor. Så kan exempelvis vara fallet när du identifierar dig med Freja eID (eller motsvarande funktion som Picture My Life använder).

De personuppgifter som laddas upp i Tjänsterna eller annars delges oss i samband med användningen av dem kommer att användas för att för att tillhandahålla den eller de Tjänster du använder. Nedan följer en tabell med ändamålen som vi behandlar personuppgifterna för och en kort förklaring varför det är nödvändigt, utöver att du lämnat samtycke till det.

Ändamål med hanteringen av personuppgifter
i) Verifiera Användares och Ägares identitet
Anledningen till behandlingen (laglig grund): För att fullgöra våra skyldigheter mot dig och för att tillvarata berättigade intressen

ii) Informera Användare och Ägare om ändringar i Dagboken/Scheman och Villkoren, liksom därtill relaterade ämnen
Anledningen till behandlingen (laglig grund): För att fullgöra våra skyldigheter mot dig

iii) Tillhandahålla, drifta, utveckla och förbättra Dagboken/Scheman, dess innehåll och förekommande tilläggstjänster som kan åtkommas genom Dagboken/Scheman
Anledningen till behandlingen (laglig grund): För att fullgöra våra skyldigheter mot dig

iv) Förhindra förlust och förebygga bedrägeri (t.ex. genom identitetskontroll) och annat missbruk av Dagboken/Scheman
Anledningen till behandlingen (laglig grund): För att tillvarata berättigade intressen

v) Skicka meddelanden till och kommunicera med Användare och Ägare
Anledningen till behandlingen (laglig grund): För att fullgöra våra skyldigheter mot dig

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, Villkoren eller så länge som krävs enligt lag (t.ex. för bevaring av bokföring).

Vi kan komma att samla in annan data än personuppgifter, d.v.s. data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex.:

i) Allmän information om, ålder, språk, postnummer, hänvisnings-URL och plats där Tjänst används. Informationen används i syfte att bättre förstå Användarna och förbättra produkter, tjänster och marknadsföring.

ii) Sammanslagna data och aggregerad information om flera användares aktiviteter inom respektive Tjänst. Informationen används för att hjälpa oss att ge Användarna mer användbar information och för att förstå vilka delar av respektive Tjänst som är mest intressanta.

Information om personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi samlat in om dig. För att få informationen skickar du en skriftlig begäran om detta till oss. Du kan också när som helst begära att de personuppgifter vi har samlat in om dig uppdateras, rättas eller raderas. Du kan också återkalla ditt godkännande av den här integritetspolicyn. Notera att sådana åtgärder kommer begränsa åtkomsten till och användningen av Dagboken och/eller Scheman. Begäran eller återkallelse skickas till Picture My Life Communication AB, Kocksgatan 42, 116 29 Stockholm.

Frågor och klagomål

Om du har frågor om eller synpunkter på vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@picturemylife.se. Du kan också kontakta Datainspektionen.