LSS

Vi tror på rätten att alla ska ha en röst


Lagen om stöd och service (LSS) säger:


5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.


FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger:

... frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,
... fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,
... en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,
...lika möjligheter, tillgänglighet

PictureMyLife hjälper de som behöver stöd att kommunicera.
Detta ser vi som vår stora uppgift.

Vi förenar alla de goda insatserna kring Huvudpersonen


Kring vår huvudperson finns det många verksamheter, bland annat:

 • Personlig assistans
 • Daglig verksamhet
 • Boendet

PictureMyLife fyller en viktig funktion genom att förena alla dessa goda insatser. Som inbjuden till huvudpersonens dagbok får man en gemensam bild och kan stötta huvudpersonen till en rikare vardag.

 • ”Anhörigkontakten har blivit bättre. De anhöriga får se vilka aktiviteter deltagaren gör om dagarna och deltagaren lägger själv upp bilder.

  Att kunna ha bildkommunikation och inte bara vara hänvisad till telefon underlättar för både personal och anhöriga.” 
  Enhetschef Daglig verksamhet, använt PictureMyLife sedan 2020

 • ”Det är flera deltagare i den dagliga verksamheten som har PictureMyLife så de använder det som ett socialt media och håller kontakt med varandra på fritid och semester.” 
  Enhetschef Daglig verksamhet, använt PictureMyLife sedan 2020

 • “Deltagaren är stolt som kan använda PictureMyLife på egen hand och kommunikationen med deltagarens anhöriga har blivit bättre.” 
  Stödpedagog

Med PictureMyLife bygger man:


Delaktighet och känslan av att vara med. 
Digitalisering kan stärka de områden där funktionsnedsättningen har medfört brister i funktion och förmåga.

Självständighet och självbestämmande som sker på egna villkor.
Huvudpersonen kan själv påverka och vara med att bestämma vad som ska dokumenteras. Denna delaktighet förstärker självkänslan och sammanhang.

Inkludering och en social närvaro.
Trösklarna blir lägre för att vara med i det sociala internet och det sker i en miljö som är enklare att hantera, tryggare och säkrare.

Tillgänglighet.
Dagboken är bara ”en webbläsare bort”, logga in på hello.picturemylife.se och bli del av ett större sammanhang

Förena all konversation på en plats


I stället för att använda kontaktböcker som kan komma bort; försöka nå fram med telefonsamtal; använda sociala media som kan vara både osäkra och svåra, samlas allt på en plats.

På hello.picturemylife.se samlas konversationen tryggt, säkert och lättåtkomligt.

Hello! Prova kostnadsfritt i
30 dagar


 • Fungerar i mobilen, läsplattan och datorn.

 • Widgit, Pictogram, Ritade Tecken och Svenskt Teckenspråkslexikon ingår.

 • Du kan bjuda in 30 personer till varje Dagbok

 • GDPR-säker och inget lagras lokalt på din enhet.

Prova kostnadsfritt i 30 dagar!

Eller boka
15 minuters digital demo
med Daniel, hello@picturemylife.se
 0733-61 97 07

Vilka fördelar får ni?

Huvudpersonen!

Huvudpersonen

 • Äger sin berättelse
 • Det är roligt
 • Ökar möjligheten till sociala kontakter
 • Tryggt och tillgängligt
 • Blir engagerad
 • Stärker förmågan att kommunicera
Verksamheten

Verksamheten

 • Pedagogiskt stöd för personal – följa huvudpersonens utveckling
 • Tryggt och säkert – all data lagras och hanteras inom EU/EES
 • Bättre anhörigkontakt
 • En kommunikationsbrygga mellan verksamheter
 • Sparar tid, 30–45 minuter per dag och huvudperson
 • Ett enkelt sätt att få in digitalisering i verksamheten
Familjen och vännerna

Familjen och vännerna

 • Bättre kommunikation och interaktion
 • Bättre inblick i vardagliga händelser
 • En trygg plats för kommunikation

Med några enkla steg kommer verksamheten igång


 1. Utse en kontoadministratör som lägger till en eller flera huvudpersoner.
 2. Till respektive huvudperson bjuder man in en ansvarig person inom verksamheten. Denna person kan sedan i sin tur bjuda in fler till arbetslaget kring huvudpersonen.
 3. Bjud även in en nära anhörig som får ansvar för familjen och vännerna.