Daglig verksamhet och Boende

Vi tror på rätten att alla ska ha en röstPictureMyLife hjälper de som behöver stöd att kommunicera och skapar struktur i vardagen. Detta ser vi som vår stora uppgift.

 • ”Anhörigkontakten har blivit bättre. De anhöriga får se vilka aktiviteter deltagaren gör om dagarna och deltagaren lägger själv upp bilder.

  Att kunna ha bildkommunikation och inte bara vara hänvisad till telefon underlättar för både personal och anhöriga.” 
  Enhetschef Daglig verksamhet, använt PictureMyLife sedan 2020

 • ”Det är flera deltagare i den dagliga verksamheten som har PictureMyLife så de använder det som ett socialt media och håller kontakt med varandra på fritid och semester.” 
  Enhetschef Daglig verksamhet, använt PictureMyLife sedan 2020

 • “Deltagaren är stolt som kan använda PictureMyLife på egen hand och kommunikationen med deltagarens anhöriga har blivit bättre.” 
  Stödpedagog

Med PictureMyLife bygger man:


Delaktighet och känslan av sammanhang. 
Digitalisering kan stärka de områden där funktionsnedsättningen har medfört brister i funktion och förmåga. Vi kan anpassa kommunikation med hjälp av AKK, foto, ritade bilder, filmer och ljud  för att göra vardagen mer hanterbar och begriplig för Huvudpersonen. Genom att kommunicera multimodalt ökar vi möjligheten till engagemang och känslan av att dagen är meningsfull.

Självständighet och självbestämmande som sker på egna villkor.
Huvudpersonen kan själv påverka och vara med att bestämma vad som ska dokumenteras. Denna delaktighet förstärker självkänslan – det blir min dagbok.

Inkludering och en social närvaro.
Med PictureMyLife är Huvudpersonen med i det sociala internet, Det sker i en miljö som är enklare att hantera, tryggare och säkrare. I andra sociala media finns det mycket störande reklam och distraktioner (för att inte nämna problemen med GDPR-uppfyllnad).

Tillgänglighet.
Dagboken är bara ”en webbläsare bort”, logga in på hello.picturemylife.se och bli del av ett större sammanhang

En trygg digital lösning

Böcker kan komma bort, sociala media kan vara både osäkra och svåra att använda med all den distraktion de för med sig. Att dokumentera i flera olika programvaror kan i längden bli svårhanterligt.

Med PictureMyLife samlas allt på en plats, den är GDPR-säkrad, data ligger i Sverige.På hello.picturemylife.se samlas konversationen tryggt, säkert och lättåtkomligt.

Vi förenar alla de goda insatserna kring Huvudpersonen


Kring vår huvudperson finns det många verksamheter, bland annat:

 • Daglig verksamhet
 • Boendet
 • Personlig assistans

PictureMyLife fyller en viktig funktion genom att förena alla dessa goda insatser. Som inbjuden till huvudpersonens dagbok får man en gemensam bild och kan stötta huvudpersonen till en rikare vardag.

Man får ett verktyg att skapa en känsla av sammanhang för Huvudpersonen.

Vilka fördelar får ni?

Huvudpersonen!

Huvudpersonen

 • Det är roligt
 • Äger sin berättelse
 • Får en känsla av sammanhang
 • Stärker förmågan att kommunicera
 • Ökar möjligheten till trygga sociala kontakter med vänner och familj
 • Tryggt och tillgängligt
 • Blir engagerad
 • Stöder minnet och uppfattningen av tid, man kan gå tillbaka och titta på vad som har hänt
Verksamheten

Verksamheten

 • Pedagogiskt stöd för personal både inom kommunikation och Tydliggörande pedagogik
 • Man kan följa Huvudpersonens utveckling
 • Tryggt och säkert – all data lagras och hanteras i Sverige
 • PictureMyLife kan förskrivas
 • Bättre anhörigkontakt
 • En kommunikationsbrygga mellan verksamheter
 • Sparar tid, 30–45 minuter per dag och Huvudperson
 • Ett enkelt sätt att få in digitalisering i verksamheten
Familjen och vännerna

Familjen och vännerna

 • Bättre kommunikation och interaktion
 • Bättre inblick i vardagliga händelser
 • En trygg plats för kommunikation, säkrare än andra sociala media

Hello! Prova kostnadsfritt i
30 dagar


 • Fungerar i mobilen, läsplattan och datorn.

 • Widgit, Pictogram, Ritade Tecken och Svenskt Teckenspråkslexikon ingår.

 • Du kan bjuda in 30 personer till varje Dagbok

 • GDPR-säker, data lagras i Sverige.

Prova kostnadsfritt i 30 dagar!

Eller boka
15 minuters digital demo
med Johan, hello@picturemylife.se
070-452 14 94‬

Med några enkla steg kommer verksamheten igång


 1. Utse en kontoadministratör som lägger till en eller flera huvudpersoner.
 2. Till respektive huvudperson bjuder man in en ansvarig person inom verksamheten. Denna person kan sedan i sin tur bjuda in fler till arbetslaget kring huvudpersonen.
 3. Bjud även in en nära anhörig som får ansvar för familjen och vännerna.