Releaser Hello App


hello.picturemylife.se

Vi jobbar kontinuerligt på att göra PictureMyLife bättre – vi uppmuntrar dig att komma med nya förslag och uppmärksamma oss på buggar. Hör av dig till support@picturemylife.se – tack för din medverkan!

2022-06-28


Funktion: Vi har gjort ytterligare förenklingar för inloggning för Huvudpersonen (dagboksinnehavaren). Alla personer kring en dagbok är nu samlade på Bjud in-sidan. (PML-229)

För Huvudpersonen finns det två sätt att använda sin dagbok:

  • Standard: att logga in med användarnamn och lösenord. Med detta sätt får Huvudpersonen de grundläggande funktionerna för Dagboken och inte mer. Lösenordet sätts längst ner på Bjud in-sidan.
  • Utökat: bjud in Huvudpersonen med hens e-postadress, ange lämplig nivå beroende på vad man vill kunna göra.

2022-06-02


Funktion: Vi har förenklat inloggningen för Huvudpersonen (dagboksinnehavaren), man behöver inte längre använda PIN-kod. Detta gäller alla nya dagböcker som skapas. Vi kommer att kontakta alla nuvarande Huvudpersoner som loggar in och fråga hur man vill ha det. (PML-240)

Uppdatering: Förbättrad uppläsning av talsyntesen. (PML-228, PML-210)

Uppdatering: Nu är e-postaviseringar påslaget som förval för alla ny användare. (PML-239)

Uppdatering: När man är ägare (Admin) till flera Dagböcker har man tillgång till en Dashboard med en översikt av dagböcker och inbjudna användare. Vi har förtydligat dessa vyer så de har en bättre presentation. (PML-226)

Uppdatering: Vi har ökad storleken för videos, nu kan filmen vara 100 MB, det motsvarar cirka 2 minuter. (PML-247)

2022-05-23


Buggfix: I en viss vy gick det inte att bjuda in upp till 15 Maxi Plus respektive Maxi. Detta är ordnat i denna version. (PML-215)

2022-05-02


Funktion: Nu kan även kommentarer läsas upp med talsyntesen. Även författaren och tidpunkten blir uppläst. Klickytan för att sätta igång talsyntesen är lite större, designen tydligare.

Funktion: Man kan använda ljud och röst i inläggen. Man kan både ladda upp ljudfiler och spela in ljud direkt. (PML-32, PML-199, PML-200, PML-209, PML-213)

Uppdatering: På Nyhetssidan finns nu en länk till https://picturemylife.se/releaser/ så att det är lätt att se och följa vad som sker. Meddelande-notisen har fått typografiska justeringar så den är mer lättläst. (PML-202, PML-206, PML-211)

Uppdatering: När prenumerationen för en dagbok har gått ut visas nu ett vänligare och mer lättläst meddelande. (PML-68)

Uppdatering: “Adress” behövs inte och är borttaget ur menyn. (PML-208)

Uppdatering: Den nya funktion Admin som vi lanserade har vi förenklat. Vi tog bort ”sök och filtrering” av användare. Vi fick feedback på att det upplevdes för tekniskt och onödigt. De flesta licenser innehåller inte fler dagböcker än att det är översiktligt ändå. (PML-202)

Uppdatering: För nya användare har texterna för e-postmeddelanden justerats (PML-176)

2022-04-20


Funktion: Tydligare överblick för dig som äger flera dagböcker. Om du är ägare till en eller flera dagböcker ser du nu menyvalet Admin under Mitt konto. Klicka på den och du kommer till en administratörsvy som visar alla dagböcker och vilka personer som är inbjudna till dem. För varje person visas också vilken nivå de har (Maxi Plus, Maxi, o.s.v.). Man ser även antal inlägg och när senaste inlägget gjordes. (PML-60, PML-201)

Översikt över alla användare som finns med i de dagböcker jag som Admin är ägare till.

För varje användare visas vilka dagböcker hen är med i, man ser även vilken nivå användaren har i respektive dagbok.


Översikt över alla dagböcker som jag är ägare till.

För varje dagbok visas vilka personer som finns med och deras respektive nivåer.

Förbättring: Meny och navigering. Vi har ändrat så att menyerna är lättare att läsa, istället för versaler har de nu den vanliga kombinationen av stora och små bokstäver. Vi har lyft upp Nyheter till topp-menyn, symbolen är en (kyrk)klocka. (PML-183, PML-202)

2022-04-01


Funktion: Man kan nu välja om man vill logga in med eller utan PIN-kod. Första gången behöver PIN-kod anges, man navigerar sedan till Mitt konto > Allmänna inställningar och väljer bort Logga in med PIN-kod. Ditt val gäller för alla dagböcker. (PML-180, PML-184, PML-173, PML-156)

Uppdatering: Tydligare texter när man skapar ett nytt konto. (PML-181)

Uppdatering: Ett antal mindre text- och designförbättringar (PML-185, PML-182, PML-154)

2022-03-23


Buggfix: Små stavfel och felaktiga fonter

2022-03-15


Uppdatering: Nu kan man lägga till flera bilder på en gång. För mac-användare fungerar det nu att lägga till direkt från Bildbiblioteket, så kallade .HEIC-filer. (PML-160)

2022-03-09


Buggfix: Nu går det att bjuda in samt byta till Maxi Plus respektive Maxi. (PML-158, PML-159)

2022-03-07


Funktion: Vi har ökat antalet inbjudningar till en dagbok från 20 personer till 30 personer. Vi har också ökat antalet som kan ha rollen Maxi Plus från 2 till 15 personer. En person med Maxi Plus kan logga in som Huvudpersonen, vi tror att detta kan göra det enklare för er i det dagliga arbetet. (PML-126, PML-127)

Uppdatering: Tydligare utskrifter med större texter och bilder. Bättre (men ej perfekta) sidbrytnigar. (PML-140)

Uppdatering: Bättre och tydligare struktur för Allmänna inställningar (PML-143)

Uppdatering: Bättre komprimering av uppladdade videos. Bättre kompabilitet mellan videos oberoende varifrån de laddas upp. 40 MB är satt som max-tak för närvarande, motsvarar cirka 1,5–2 minuters filmning. (PML-130, PML-129, PML-144)

2022-02-14


Funktion: Video-filmning och uppladdning via Bildbibliotek eller filsystem (PML-79, PML-80)

Uppdatering: Designuppdatering och nya ikoner (PML-133)

Uppdatering: Markera inlägg som läst är förtydligat (PML-133)

2022-02-01


Uppdatering: Förbättrade utskrifter (PML-70)

Uppdatering: SKOLON är tillfälligt borttaget som inloggningsmetod (PML-109)

Uppdatering: Länkar i Dagboken öppnar nu i samma fönster/tab-flik (PML-84)

Uppdatering: Namnet på Dagboken visas nu först i flikar, det gör det lättare att hitta när många flikar är öppna (PML-97)

Uppdatering: Mindre designjusteringar för att få bättre visning och funktion i mobiler och plattor (PML-110, PML-111)

Speciella highlights:

  • Profilbilden är finjusterad, både i en Dagbok och för Startvyn
  • Autocomplete på PIN-fältet är borttaget, då alla koder är unika
  • Dialogfönstret för länkar ryms nu på bredden i mobil
  • Responsiv tabell för nedladdning av dagbok

2022-01-17


Uppdatering: SKOLON är tillfälligt borttaget som inloggningsmetod (PML-94)

Uppdatering: Visuella förbättringar av färger och typsnitt; bättre läsbarhet (PML-12, PML-13, PML-91, PML-93, PML-96)

Uppdatering: Förenklad inloggningsvy (PML-6, PML-92)