16 november 2023, version 1.0

PUB-avtal, privatpersoner

Avseende Avtal för PictureMyLife Dagboken

Från Allmänna villkor, paragraf 4.2:

I den utsträckning PictureMyLife behandlar personuppgifter för Prenumerants räkning har parterna ingått ett separat personuppgiftsbiträdesavtal.

Därutöver är den som publicerar något i Dagboken ansvarig för det denne publicerar och att sådan person därmed att betrakta som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som publiceringen innebär.

Bestämmelser för Integritetspolicy.

Här kan du ta del av PUB-avtalet för privatpersoner, PDF