20 november 2023, version 1.1

Prenumerationsavtal

Avseende Avtal med PictureMyLife Dagboken för privatpersoner, månadsprenumeration

Välkommen!

Välkommen som kund till PictureMyLife Communication AB med org. nr 556982-7792 (”PictureMyLife”). Som kund (”Prenumerant”) ges ni här möjlighet att ta del av Prenumerationsavtal och bilagor. Ni godkänner detta Prenumerationsavtal och samtliga bilagor genom att underteckna detta avtal som består av:

Prenumerationsavtalet samt bilagorna:

  1. Allmänna villkor, detaljerna i avtalet https://picturemylife.se/allmanna-villkor
  2. Användarvillkor, vad man som användare får göra och inte göra https://picturemylife.se/anvandarvillkor/
  3. Integritetspolicy, hur vi hanterar personuppgifter https://picturemylife.se/integritetspolicy/
  4. PUB-avtal, vårt ömsesidiga åtagande för att uppfylla Dataskyddsförordningen (GDPR) https://picturemylife.se/pub-avtal

Vid eventuell motsägelse mellan dessa dokument ska Prenumerationsavtalet ges företräde före bilagorna, bilagorna ska sinsemellan äga tolkningsföreträde i angiven nummerordning. Vad som anges i PUB-avtalet ska dock i alla avseende äga företräde såvitt avser behandling av personuppgifter.

Dessa dokument uppdateras löpande på webbplatsen för PictureMyLife och senast publicerad version är giltig som bilaga för detta Prenumerationsavtal.

PictureMyLife informerar löpande om förändringar i dessa dokument.

Avtalets löptid

Avtalets löptid är 1 månad och förnyas automatiskt.

Betalning

Avgift erläggs månadsvis i förskott. Alla priser är inklusive moms.

Genomförd beställning innebär att du binder dig för Prenumeration samt bekräftar att du har tagit del av och accepterar bilagorna Allmänna villkor, Användarvillkor, Integritetspolicy samt PUB-avtal.

Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som till exempel e-postadress, namn, adress och telefonnummer. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort till exempel är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas slutar dagboken att fungera.

Dagboken finns dock kvar och sparas i 90 dagar, så det är gott om tid att uppdatera kortuppgifterna.

Provperiod och ångerrätt

PictureMyLife erbjuder en 30-dagars gratis provperiod för att Användaren i lugn och ro ska kunna prova ut tjänsten. Ångerrätt tillämpas därför inte, men dagboken kan sägas upp enligt nedan.

Uppsägning av prenumeration

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att kontakta support@picturemylife.se. När du betalar för en period binder du dig för den perioden. Vi gör inte någon återbetalning av betald period.

Välkommen, önskar vi på PictureMyLife!