Pedagogiskt arbete

Fyll dagarna med pedagogisk träning


PictureMyLife som kommunikationshjälpmedel


PictureMyLife är skapat för att Huvudpersonen ska få ett större eget inflytande och en förbättrad kommunikation med andra. Att vår produkt är digital ger dessa pedagogiska fördelar:

Digitala tjänster är multimodala. Vi kan attrahera flera sinnen: att titta, lyssna och göra.

Digitala produkter minskar och överbryggar fysiska begränsningar.

 • Man kan förstora eller förminska allt efter synens behov
 • Använda stora skärmar eller små mobila
 • Höja eller sänka ljudet, lyssna i mobilen eller hörlurar

Digitala tjänster förenar och skapar transparens. I PictureMyLife är Huvudpersonen i centrum och kommunikationen sker på dennes villkor. Man behöver inte längre ringa för att kolla upp detaljer och på så sätt bestämma saker ”över huvudet” på någon. Alla är med kring samma Huvudperson.

Främjar ett dynamiskt samspel

När man använder kommunikationshjälpmedel vill man gärna träna att kunna välja och att berätta. Själva samspelet mellan pedagogen och Huvudpersonen i träningen är viktig.

Med PictureMyLife blir denna dynamik integrerad. Tillsammans med huvudperson väljer man ut symboler och objekt som passar.

Det kan vara bilder eller bildstöd som till exempel Widgits men också video eller ljud. Med dessa byggstenar bygger man upp det man vill berätta.

Man tränar samspel när berättelsen skapas men kanske den stora upplevelsen blir när huvudpersonen sedan kan visa och dela med sig sin upplevelse för andra.

”Det här har jag gjort! Det här tycker jag!”


PictureMyLife som kognitivt hjälpmedel


För vår Huvudperson är det vanligt med brister i de exekutiva funktionerna, att uttrycka, förstå och tolka känslor, arbetsminnet kan vara påverkat. Här kan PictureMyLife ge kognitivt stöd på flera sätt.

 • Vi skapar struktur. Händelser och berättelser hör hemma på en viss dag med färgkodade veckodagar. Tydlighet och användarvänlighet är centralt för oss.

 • Planera. Genom att göra inlägg framåt i tiden är det enkelt att planera och visa vad som ska hända. Presentationen av planeringen man göra på det sätt som passar huvudpersonen kognitiva förmåga bäst: med bilder kombinerat med text, korta filmer, med ljud eller genom att prata in om huvudpersonen är synsvag.

 • Genomföra. Genom att lägga upp bilder, video och text som en sekvens är det lätt att skapa en ”att-göra-lista”. Bilderna underlättar förklaringen. Är huvudpersonen van vid en speciell typ av bildstöd, som till exempel Pictogram så väljer man det formatet.

 • Minnesstöd. Hela PictureMyLife är ett enda stort minnesstöd! Det är lätt att gå till olika dagar och ta del av det man har varit med om.

 • Lyssna. Av olika skäl kan det vara svårt att ta till sig text. Då är det är fördel att kunna använda talsyntesen.

 • Läsa upp text. Omvänt så kan man ha svårt att läsa upp text, även här kommer talsyntesen till användning. Det är enkelt att låta andra höra det man vill ha sagt.

 • Skattningsskalor. Emojis i PictureMyLife är ett roligt sätt att dela med sig av ”sin dagsform” och vad man tycker om olika upplevelser.

Exempel på kommunikationssätt


Dokumentation av dagen

När man dokumenterar dagen kan man ha olika mål i sikte:

 • som minnesstöd för huvudpersonen
 • som pedagogisk träning, att tillsammans gå igenom och skapa
 • att huvudpersonen ska återberätta sin dag hemma, på boendet eller andra vänner
 • att berätta för andra verksamheter vad som skett under dagen

Sociala berättelser

Att skriva en sekvens av inlägg som återger en social situation. En situation där man vill träna på hur man bör bete sig. Till exempel att åka kollektivt. Exempel på innehåll

 • Sociala ledtrådar
 • Lämpliga sociala svar
 • Vad de kan se / höra / känna under evenemanget
 • Vad man kan förvänta sig att andra säger / gör
 • Vad kan förväntas av dem och varför

Schema och planering

Lägg till inlägg för kommande dag eller vecka med höjdpunkterna. Det hjälper till med förväntningar och planering. För huvudpersonen men också för de anhöriga och andra verksamheter.

För många är det säkert en trygg upplevelse att höra en känd röst som berättar om vad som ska ske. Något man kan lyssna på gång på gång.

”Det här tycker jag är intressant”

Huvudpersonen kan själv ha som uppgift eller nöje att fotografera eller dokumentera det som alldeles speciell fångar deras intresse.

 • Foton på bilar, träd, saker som man gillar
 • Spela in spännande ljud
 • Färger
 • …ja vad som helst

Speciella händelser

Till exempel kan ett sockerkaksbak bli extra minnesvärt om man kombinerar bilder på själva baket med ljudet från vispen och en video med ljud från kalaset efteråt!

Fokus på ljud

För synsvaga eller de som speciellt älskar ljud kan vi bygga upp inläggen med ljudklipp.

Skapa ett bibliotek av ljudminnen.

Uppmuntra till delaktighet genom att be huvudpersonen att själv spela in sitt inlägg eller kommentar till en bild eller händelse.

Med PictureMyLife bygger man:


Delaktighet och känslan av att vara med. 
Digitalisering kan stärka de områden där funktionsnedsättningen har medfört brister i funktion och förmåga.

Självständighet och självbestämmande som sker på egna villkor.
Huvudpersonen kan själv påverka och vara med att bestämma vad som ska dokumenteras. Denna delaktighet förstärker självkänslan och sammanhang.

Inkludering och en social närvaro.
Trösklarna blir lägre för att vara med i det sociala internet och det sker i en miljö som är enklare att hantera, tryggare och säkrare.

Tillgänglighet.
Dagboken är bara ”en webbläsare bort”, logga in på hello.picturemylife.se och bli del av ett större sammanhang

Hello! Prova kostnadsfritt i
30 dagar


 • Fungerar i mobilen, läsplattan och datorn.

 • Widgit, Pictogram, Ritade Tecken och Svenskt Teckenspråkslexikon ingår.

 • Du kan bjuda in 30 personer till varje Dagbok

 • GDPR-säker och inget lagras lokalt på din enhet.

Prova kostnadsfritt i 30 dagar!

Så här enkelt kommer du igång:


 1. Skapa ett konto, du provar kostnadsfritt i 30 dagar!
 2. Skapa en Dagbok
 3. Bjud sedan in de du vill ska med, du väljer själv vilken behörighet respektive person ska ha.
 4. Klart att börja!
 5. PS. Lägg Hello App på din hemskärm