Karlstadsmodellen, vad är det?

Vad är Karlstadsmodellen?

Karlstadsmodellen, vad är det?

Foto: © Depositphotos.com/peshkova

En av de kanske allra mest kända modellerna för språkträning är Karlstadsmodellen. Det är en modell som är framtagen av professor Iréne Johansson och som sedan slutet av 1970-talet har utvecklats i samarbete med föräldrar, personal och forskare.

Karlstadsmodellen är inte begränsad vare sig till ålder eller diagnos och kan användas av både barn och vuxna. Många inom t ex habilitering arbetar efter Karlstadsmodellen.

I modellen så utgår man från barnets perspektiv och utvecklingen drivs framåt med hjälp av familj och andra närstående i barnets miljö. Det är de som är de viktigaste personerna när det gäller barnets språkträning enligt Iréne Johansson. I Karlstadsmodellen arbetar man med olika visuella uttryckssätt såsom tecken, bilder och skrift som ett komplement till det talade språket.

Karlstadsmodellen har utvecklat ett eget material som stimulerar språkförmågan och metodik och material kan anpassas efter varje enskild individ beroende på erfarenhet och behov.

”Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhället för oss alla.”

Läs mer på Karlstadsmodellens hemsida, där hittar du också information om utbildningar och kurser.

http://www.karlstadmodellen.se/valkommen 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *