• ”Anhörigkontakten har blivit bättre. De anhöriga får se vilka aktiviteter deltagaren gör om dagarna och deltagaren lägger själv upp bilder.

    Att kunna ha bildkommunikation och inte bara vara hänvisad till telefon underlättar för både personal och anhöriga.” 
    Enhetschef Daglig verksamhet, använt PictureMyLife sedan 2020

  • ”Det är flera deltagare i den dagliga verksamheten som har PictureMyLife så de använder det som ett socialt media och håller kontakt med varandra på fritid och semester.” 
    Enhetschef Daglig verksamhet, använt PictureMyLife sedan 2020

  • “Deltagaren är stolt som kan använda PictureMyLife på egen hand och kommunikationen med deltagarens anhöriga har blivit bättre.” 
    Stödpedagog