Syskonpar kan ha helt olika riskfaktorer för autism

Barn med autismspektrumtillstånd är unika

Den hittills största genetiska undersökningen av familjer där två av barnen har fått diagnosen autism kastar nytt ljus över den här formen av funktionsnedsättning. Bland annat visar studien, som publiceras i Nature Medicine, att flera av syskonen hade helt olika genetiska riskfaktorer för att utveckla autism skriver Petra Olsson för Sveriges Radio. Kristiina Tammimies, genetiker som forskar om autismspektrumtillstånd vid …