Jippie! Jag har ADHD

”Jippie! Jag har ADHD” är en bok som kan läsas av både barn och vuxna och riktar sig till såväl barn med ADHD som föräldrar och närstående. Boken beskriver ADHD på ett positivt sätt och förutom att man får läsa om Victor innan, under och efter att han fått sin diagnos innehåller boken också fakta om ADHD och vilka diagnoskriterier …