Knäck läskoden med kodknackarna

Kodknackarna hjälper barn att hitta språket

Inte alla barn läser sig att knäcka läskoden i skolan. Oavsett vilken orsak det är till att barn har läs- och skrivsvårigheter finns det mycket som kan underlätta inlärning. Man har sett att tidiga insatser är extra viktiga och att de kan starta redan på skötbordet. Kodknackarna arbetar för att hjälpa barn att knäcka läskoden. Det tycker att föräldrar kan …