Karlstadsmodellen, vad är det?

Vad är Karlstadsmodellen?

En av de kanske allra mest kända modellerna för språkträning är Karlstadsmodellen. Det är en modell som är framtagen av professor Iréne Johansson och som sedan slutet av 1970-talet har utvecklats i samarbete med föräldrar, personal och forskare. Karlstadsmodellen är inte begränsad vare sig till ålder eller diagnos och kan användas av både barn och vuxna. Många inom t ex …