Syskonpar kan ha helt olika riskfaktorer för autism

Barn med autismspektrumtillstånd är unika

Den hittills största genetiska undersökningen av familjer där två av barnen har fått diagnosen autism kastar nytt ljus över den här formen av funktionsnedsättning. Bland annat visar studien, som publiceras i Nature Medicine, att flera av syskonen hade helt olika genetiska riskfaktorer för att utveckla autism skriver Petra Olsson för Sveriges Radio. Kristiina Tammimies, genetiker som forskar om autismspektrumtillstånd vid …

Projekt Småsyskon söker fler föräldrar

Ännu pågår rekryteringen till Projekt Småsyskon som är en unik studie om riktigt små barns tidiga samspelsutveckling och kommunikation. Projektet har ett särskilt fokus på utvecklingen hos de barn som har ett äldre syskon med en autismspektrumdiagnos. Deras mål är att öka kunskapen om barns tidiga sociala och kommunikativa utveckling i allmänhet men också om vad som är annorlunda i den tidiga utvecklingen hos barn som senare …