Använder du en handskriven kontaktbok idag? Under våren 2015 lanserades Dagboken – ett nytt digitalt kommunikationsverktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd samt deras föräldrar och lärare.

Vi har intervjuat Annika Stock, specialpedagog sedan 25 år. På Västbergaskolan, där Annika jobbar, använder de nu PictureMyLife Dagbok.

Annika berättar att Dagboken förändrat deras sätt att kommunicera med eleverna och deras föräldrar och hon sparar 30–50 minuter/dag med Dagboken.

PictureMyLife® Dagbok – ett nytt hjälpmedel för barn med Autism, ADHD och Downs syndrom samt deras föräldrar och skolor. Testa gratis i 14 dagar – klicka här.