Projekt Småsyskon söker fler föräldrar

Ännu pågår rekryteringen till Projekt Småsyskon som är en unik studie om riktigt små barns tidiga samspelsutveckling och kommunikation. Projektet har ett särskilt fokus på utvecklingen hos de barn som har ett äldre syskon med en autismspektrumdiagnos.

Deras mål är att öka kunskapen om barns tidiga sociala och kommunikativa utveckling i allmänhet men också om vad som är annorlunda i den tidiga utvecklingen hos barn som senare visar sig ha ett autismspektrumtillstånd. De flesta småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd utvecklas normalt. Samtidigt visar forskning att en del av småsyskonen själva senare får diagnos inom autismspektrum.

Projektet följer småsyskon från fem månaders ålder fram till att de fyller tre år och i undersökningen dokumenteras barnets beteende genom att barnet får leka eller utföra lekfulla aktiviteter genom inspelning av ljud, bild och blick och föräldrar får svara på frågor.

Genom att så tidigt som möjligt kunna upptäcka om ett barn har ett autismspektrumtillstånd kan man ge insatser som har positiv effekt för barn och familj. Sedan några år tillbaka är upptäckt och diagnostik prioriterade inom kliniska verksamheter och inom forskningen. Studien är granskad och godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

På länken här kan du läsa mer eller anmäla ditt intresse att vara med i Projekt Småsyskon.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *