8 november 2023, version 0.9

Prenumerationsavtal

Avseende Avtal med PictureMyLife Dagboken för verksamheter och organisationer

Välkommen!

Välkommen som kund till PictureMyLife Communication AB med org. nr 556982-7792 (”PictureMyLife”). Som kund (”Prenumerant”) ges ni här möjlighet att ta del av Prenumerationsavtal och bilagor. Ni godkänner detta Prenumerationsavtal och samtliga bilagor genom att underteckna detta avtal som består av:

Prenumerationsavtalet samt bilagorna:

  1. Allmänna villkor, detaljerna i avtalet https://picturemylife.se/allmanna-villkor
  2. Användarvillkor, vad man som användare får göra och inte göra https://picturemylife.se/anvandarvillkor/
  3. Integritetspolicy, hur vi hanterar personuppgifter https://picturemylife.se/integritetspolicy/
  4. PUB-avtal, vårt ömsesidiga åtagande för att uppfylla Dataskyddsförordningen (GDPR) https://picturemylife.se/pub-avtal

Vid eventuell motsägelse mellan dessa dokument ska Prenumerationsavtalet ges företräde före bilagorna, bilagorna ska sinsemellan äga tolkningsföreträde i angiven nummerordning. Vad som anges i PUB-avtalet ska dock i alla avseende äga företräde såvitt avser behandling av personuppgifter.

Dessa dokument uppdateras löpande på webbplatsen för PictureMyLife och senast publicerad version är giltig som bilaga för detta Prenumerationsavtal.

PictureMyLife informerar löpande om förändringar i dessa dokument.

Betalning

Avgift erläggs årsvis i förskott mot faktura. Alla priser är exklusive moms. Prenumerant ska betala faktura inom 30 dagar från fakturadatum enligt anvisningar på faktura.

Genom att underteckna detta avtal binder ni er för Prenumeration samt bekräftar att ni har tagit del av och accepterar bilagorna Allmänna villkor, Användarvillkor och Integritetspolicy.

Detta avtal tillgängliggörs via tjänsten GetAccept och undertecknas digitalt. Vardera part erhåller varsitt digitalt exemplar av avtalet efter undertecknande.