På måndag startar testen av Dagboken

Nu på måndag 2 mars påbörjas testning av vår Dagbok & Torget. Testet kommer att pågå fram till 27 mars och vi ser med spänning fram emot detta! 

Dagboken är en webbaserad kontaktbok där barnet och dess omgivning enkelt kan ladda upp bilder, korta filmer och berätta vad som hänt under dagen. Föräldrar kan gå in och titta för att se hur barnet har det i skola eller på ”kortis”. Far- och morföräldrar samt stödpersoner kan följa vad som händer och kommentera även om man inte är fysiskt närvarande, vilket stärker det sociala nätverket runt barnet.

Torget samlar vi information och inspiration för barn, föräldrar och skola, samt ger medlemmarna möjlighet att kommunicera med varandra i ett forum.

Forskningsprojekt
Parallellt med test av teknik och användarvänlighet så kommer Jessica Sjögemark som skriver sin uppsats för magisterexamen i psykologi att genomföra en studie om föräldrars stress och barns engagemang i dagboken.