Kommunicerande Samspel – en metod för att hjälpa barn som inte pratar än

Kommunicerande Samspel är en modell som vänder sig till föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

Kommunicerande Samspel

Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln. Foto: © Depositphotos.com/jarenwicklund

 

Kommunicerande Samspel utvecklades först för föräldrar till barn med autism men snart visade det sig att även andra grupper kunde ha stor nytta av metoden.

Kommunikation betyder här inte att prata, det betyder ett utbyte av meddelanden på olika sätt. Det handlar om att kommunicera i allt som barnet gör, inte bara genom ord utan också genom rörelse, ljud eller tecken. En förutsättning för tal är samspel och utan samspel blir språket i sig betydelselöst om man inte förstår. Barn som inte kan prata behöver i första hand tränas i kommunikation genom samspel.

Mannen bakom forskningen och som arbetat fram modellen heter Dr James MacDonald. Han säger att ett av de vanligaste problemen för barn som är sena i talet är att de inte interagerar tillräckligt ofta med andra i sin omgivning. Många föräldrar inser inte hur viktiga de är för sina barn och hur stor skillnad en liten insats kan göra. James menar att man inte ska tvinga barnet att ändra på sig utan att det är den vuxne som ska ändra på sättet att bemöta barnet i sin kommunikation.

Modellen består av fem strategier:

Ge uppmärksamhet
1. Besvara ditt barn som om han kommunicerade.
2. Besvara ditt barns spontana rörelser och vänta.
3. Uppmärksamma ditt barns lek och vänta.
4. Uppmärksamma positiva beteenden mer än negativa.
5. Svara på ett sätt som ditt barn kan.

Var i jämvikt
1. Kommunicera en gång och vänta sedan.
2. Ta och ge med rörelser
3. ta och ge med ljud
4. undvik att dominera samspelet
5. Tillåt inte barnet att dominera samspelet.
6. Låt turtagning bli en vana mellan dig och ditt barn.

Matcha varandra
1. Agera på sätt som ditt barn kan agera
2. Kommunicera utan ord som ditt barn gör.
3. Prata som ditt barn gör.
4. Visa ditt barn nästa steg
5. Matcha hans agerande med ett ljud
6. Matcha hans ljud med ett ord.
7. Härma hans ljud på ett lekfullt sätt.

Var lekfull
1. Lek ta och ge med ljud
2. Var skojig och dra uppmärksamhet till dig
3. Gör något oväntat
4. Gör mer av det som barnet tycker är skoj.
5. Lek fysiska lekar
6. Låtsaslek
7. Gör pantomimer
8. Var känslomässigt närvarande och visa kärlek.

Dela kontrollen
1. Initiera lika ofta som du besvarar barnet.
2. Besvara barnet lika ofta som du initiera
3. Styr hälften av tiden
4. Låt barnet styra halva tiden
5. Undvik att dominera eller vara passiv.

Det finns en hel del att läsa om Kommunicerande Samspel.
På svenska: http://www.appelklyftig.com/samspel/index.htm
På engelska: http://jamesdmacdonald.org/Articles/MacDonaldStart.html

Beställ boken på Bokus >> http://www.bokus.com/bok/9781843107583/communicating-partners/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *