Så här kommer din verksamhet igång


  1. Testa: Bekanta er med PictureMyLife i en test-dagbok som vi sätter upp.
  2. Mål: Välj ett av de mål som ni har satt upp i genomförandeplanen för Huvudpersonen *).
  3. Aktiviteter: Tänk igenom vilka konkreta aktiviteter som kan göras för att gå emot målet, hur skulle det påverka en vanlig dag? Här kan vi bistå er med erfarenhet och tips om de olika sätt dagboken i PictureMyLife kan användas. Formulera vad ett realistiskt resultat skulle innebära, det är bra att ha detta för att senare göra en utvärdering.
  4. Samverkan: Vilka personer runt Huvudpersonen har nytta av att ta del av dagboken? Dessa personer bjuds in till dagboken med de roller och rättigheter som är lämpliga för var och en. Det är viktigt att ni har fått samtycke av Huvudpersonen eller närstående/Gode man innan inbjudan sker.
  5. Nu är ni igång!
  6. Pedagogisk fördjupning: I PictureMyLife finns det många möjligheter att i praktiken använda Tydliggörande pedagogik. Vi också kommer gärna till er för att tillsammans pröva och arbeta fram metoder och aktiviteter som passar.

* Kärt barn har många namn – brukare, klient, deltagare, elev, ... är andra vanliga namn! Vi använder Huvudperson för att betona hur viktig personen är.

Testa! Bekanta er med PictureMyLife!


Vi startar en testdagbok åt er och bjuder in den person som kommer att bli kontoadministratör. Kontoadministratören bjuder sedan in de från er verksamhet som ska vara med. Som inbjuden är det lätt att komma igång.

Testdagboken fungerar precis som en riktig och här behöver du inte tänka på att ”något kan bli fel”.

Här kan du prova alla funktionerna och interagera med dina kollegor. Vi rekommenderar att ni testar att ”dokumentera er dag”.

Lek runt och testa bland de olika bildstödstjänsterna: Pictogram, Ritade tecken, Widgits och teckenspråksfilmer.

Du kan också ladda upp bilder, filmer och ljud. Berätta hur du känner dig idag med emojis 😊.

På Bjud in-sidan lär du dig hur man involverar och skapar samverkan.

Du kan också fördjupa dig i de olika rollerna för personal och Huvudpersonen som finns.

Översikt, det här gör var och en


En kontoadministratör lägger till en eller flera Huvudpersoner.

Respektive Huvudperson får en pedagog inbjuden till dagboken. Denna person kan sedan i sin tur bjuda in fler från arbetslaget och till exempel boendet.

Kontoadministratören kan även bjuda in en nära anhörig som får ansvar för familjen och vännerna.