INTEGRITETSPOLICY FÖR PICTUREMYLIFE DAGBOKEN

Om Dagboken

Vår avsikt med Dagboken är att det ska vara som en vanlig dagbok. Därför är integritet väldigt viktig för oss. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter om Dagboksinnehavare, Ägare, Prenumerant samt Inbjudna till Dagboken.

Den här integritetspolicyn utgör en del av våra användarvillkor (”Villkoren”). Ord med stor begynnelsebokstav i denna policy ska ha samma betydelse som i Villkoren.

Genom att acceptera Villkoren och den här integritetspolicyn godkänner du också att vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter enligt policyn.

Personuppgifter

Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för Dagboken

För att använda Dagboken kommer Dagboksinnehavare, Ägare, Prenumerant och Inbjudna att behöva lämna personuppgifter. Du behöver inte lämna sådan information om du inte vill, men om du väljer att inte göra det kan tillhandahållandet av Dagboken och dess funktioner komma att begränsas.

Vi kommer/kan komma att samla in, behandla och lagra följande personuppgifter:

i)            Namn.

ii)           Adress, e-postadress, telefonnummer.

iii)          IP-adressen och UUID (unikt id-nummer för programfiler och andra filer) som du använder Dagboken från.

Du kan dessutom själv skapa och ladda upp innehåll och uppgifter som är personuppgifter i Dagboken. Det kan omfatta meddelanden eller kommunikation mellan dig och andra, bilder på dig själv och andra, platsinformation, texter m.m. Vi samlar in, behandlar och lagrar även sådana personuppgifter.

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

PictureMyLife kommer bara att använda personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Dagboken enligt Villkoren. Det innefattar t.ex. uppgifter för att kunna informera om ändringar i Dagboken eller Villkoren och nyhetsbrev, för att bekräfta Dagboksinnehavares/Ägares identitet samt för att drifta och förbättra Dagboken och dess innehåll.  PictureMyLife kommer aldrig att använda personuppgifter för några andra ändamål. Vi kommer alltså inte att t.ex. sälja eller upplåta dem till annan för att skicka reklam eller marknadsföring.

PictureMyLife kan dock dela med sig av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

I Dagboken kan det förekomma länkar som omdirigerar dig till andra parters webbplatser eller applikationer. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av personuppgifter, utan rekommenderar att du noggrant granskar dessa parters egna villkor. Så kan exempelvis vara fallet när du identifierar dig med Freja eID (eller motsvarande funktion som PictureMyLife använder).

De personuppgifter som laddas upp i Dagboken eller annars delges oss i samband med användningen av den kommer att användas för att tillhandahålla Dagboken. Nedan följer en tabell med ändamålen som vi behandlar personuppgifterna för och en kort förklaring varför sådan behandling är nödvändig.

Ändamål med hanteringen av personuppgifter/ Anledningen till behandlingen (laglig grund)

  1. Verifiera Dagboksinnehavares/Ägares identitet. För att fullgöra våra skyldigheter mot dig och för att tillvarata berättigade intressen
  2. Informera Dagboksinnehavare/Ägare om ändringar i Dagboken och Villkoren, liksom därtill relaterade ämnen. För att fullgöra våra skyldigheter mot dig
  3. Tillhandahålla, drifta, utveckla och förbättra Dagboken, dess innehåll och förekommande tilläggstjänster som kan åtkommas genom Dagboken. För att fullgöra våra skyldigheter mot dig
  4. Förhindra förlust och förebygga bedrägeri (t.ex. genom identitetskontroll) och annat missbruk av Dagboken. För att tillvarata berättigade intressen
  5. Skicka meddelanden till och kommunicera med Dagboksinnehavare/Ägare. För att fullgöra våra skyldigheter mot dig.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, Villkoren eller så länge som krävs enligt lag (t.ex. för bevaring av bokföring).

Vi kan komma att samla in annan data än personuppgifter, d.v.s. data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex.:

i)            Allmän information om, ålder, språk, postnummer, hänvisnings-URL och plats där tjänst används. Informationen används i syfte att bättre förstå användarna och förbättra produkter, tjänster och marknadsföring.

ii)           Sammanslagna data och aggregerad information om flera användares aktiviteter inom respektive tjänst. Informationen används för att hjälpa oss att ge användarna mer användbar information och för att förstå vilka delar av respektive tjänst som är mest intressanta.

Information om personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi samlat in om dig. För att få informationen skickar du en skriftlig begäran om detta till oss. Du kan också när som helst begära att de personuppgifter vi har samlat in om dig, utom uppgifter kopplade till inlägg i Dagboken, uppdateras, rättas eller raderas. Du kan också återkalla ditt godkännande av den här integritetspolicyn. Notera att sådana åtgärder kommer begränsa åtkomsten till och användningen av Dagboken. Begäran eller återkallelse skickas till PictureMyLife Communication AB, Box 455, 701 49 Örebro.

Frågor och klagomål

Om du har frågor om eller synpunkter på vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på hello@picturemylife.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/.