Vill du veta mer om hur PictureMyLife fungerar?

Här kan du se korta instruktionsfilmer och ladda hem manualen.

Scrolla ner och se mer om de olika funktionerna. Se och läs om hur du startar en Dagbok och delar dagen med bilder, teckenspråk och text.


Kom igång med PictureMyLife

Filmen visar hur du registrerar dig och kommer igång med Dagboken.


Ändra huvudpersonens lösenord, profilbild och text

Filmen visar hur du lägger till en profilbild och text samt ändrar huvudpersonens lösenord.


Det är enkelt att skriva i PictureMyLife

Filmen visar hur du skriver ett inlägg i PictureMyLife. Du kan ladda upp egna bilder eller använda bilder från databaserna Pictogram och Ritade Tecken. Du kan själv bestämma när inlägget ska publiceras via almanackssymbolen.


Liten manual till PictureMyLife

Här kan du ladda hem hela manualen för Dagboken eller delar av den. Du kan bland annat läsa om hur du startar en Dagbok och hur du skriver och laddar in bilder, symboler och teckenspråk med mera.

Liten manual till PictureMyLife på engelska

Här kan du ladda hem delar av manualen för PictureMyLife på engelska. Du kan bland annat läsa om hur du kommer igång med PictureMyLife och hur du skriver och laddar in bilder, symboler och teckenspråk med mera.