Gästbloggare på Torget

Gästbloggare på PictureMyLife!

Framöver kommer ni att få möta två spännande personer som ska gästblogga här på Torget. 

Lina Melander, grundare till Kaos-teknikFörst ut är Lina Melander, behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil och grundare till Kaosteknik (www.kaosteknik.se)

Lina arbetar inom särskolan både med elever på grundsär och träningsskola. Hon är själv mamma till två barn, varav ett med en neuropsykiatrisk och psykiatrisk diagnos.

Lina tycker att livet och arbetet med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuder många utmaningar och att det ständigt uppstår situationer som måste lösas med hjälp av stor kreativitet. Hon kallar detta arbete för kaosteknik.

På Kaosteknik delar Lina med sig av tips, strategier, hjälpmedel och arbetsmaterial. Hon vänder sig till alla som privat eller yrkesmässigt kommer i kontakt med (främst högfungerande) personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan vara föräldrar, närstående, skolpersonal eller annan stödpersonal.

Jessica Stigsdotter Axberg, grundare och VD för MrsHyperVår andra gästbloggare är Jessica Stigsdotter Axberg, grundare och VD för MrsHyper.

Jessica vill ADHD-frälsa världen och hon är övertygad om att ökad förståelse för sin egen diagnos och från utomstående är avgörande för ett gott liv. Att alla har något att vinna på det.

Jessica är också författaren och illustratören bakom Jippie-böckerna; ”Jippie! Jag har ADHD” och ”Jag vill inte vänta”.

Just nu studerar hon psykosyntes på PsykosyntesAkademien. ”Psykosyntesen ser potentialen och det friska i människor och jobbar utifrån det. Det synsättet passar utmärkt ihop med det vi behöver tänka på när det gäller funktionsuppsättningar, både för stora och små.” tycker Jessica.

Förutom sitt arbete med MrsHyper som stöttar och hjälper människor med NPF-problematik jobbar Jessica också ideellt med frågor som handlar om funktionsuppsättningar som t ex ADHD. Hon är Attitydambassadör sedan mars 2010 som är ett samarbete med Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning och NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, för att förändra attityderna i Sverige om människor med psykisk ohälsa / funktionsnedsättning till det bättre. Uppsala län har blivit ett pilotlän för satsningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *