Frågor till dig som valt att inte prova Dagboken

Vi hoppas du vill hjälpa oss genom att svara på 5 korta frågor.