Fokusgruppmöte

Vi hade ett kanonbra möte med fokusgruppen idag. Tekniken fungerar. Testpiloter och fokusgrupp har registrerat sig och börjat arbeta i Dagboken. Tack till fokusgruppen – ni är värdefulla för oss!

På måndag startar testen av Dagboken

Nu på måndag 2 mars påbörjas testning av vår Dagbok & Torget. Testet kommer att pågå fram till 27 mars och vi ser med spänning fram emot detta!  Dagboken är en webbaserad kontaktbok där barnet och dess omgivning enkelt kan ladda upp bilder, korta filmer och berätta vad som hänt under dagen. Föräldrar kan gå in och titta för att se hur barnet …

Madison – en stjärna på nätet!

Madison Tevlin, 12 år, från Kanada slår hål på fördomen att barn med Downs syndrom inte kan lära sig att sjunga. Nu är hon en stjärna på nätet med över sex miljoner visningar av sin video där hon sjunger ”All of me” av John Legend. I en intervju på today.com berättar Madison att hon vill inspirera andra att man ska våga tro på …

Så föddes idén!

Det började med en fika och ett samtal våren 2014. Lisa berättade om sina erfarenheter som mamma till en pojke med Downs syndrom. Hon hade letat på nätet efter digitala hjälpmedel som kunde göra livet lättare för sin son, men hittade inget som funkade. Eftersom hon är grafisk formgivare och har jobbat med hemsidor föddes tanken på att själv ta fram …

Syskonpar kan ha helt olika riskfaktorer för autism

Barn med autismspektrumtillstånd är unika

Den hittills största genetiska undersökningen av familjer där två av barnen har fått diagnosen autism kastar nytt ljus över den här formen av funktionsnedsättning. Bland annat visar studien, som publiceras i Nature Medicine, att flera av syskonen hade helt olika genetiska riskfaktorer för att utveckla autism skriver Petra Olsson för Sveriges Radio. Kristiina Tammimies, genetiker som forskar om autismspektrumtillstånd vid …

Föreningen Passalen satsar på ungas fritid

Passalen är en barn och ungdomsförening som arbetar för rätten av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Västra Götaland. De driver en verksamhet där barn och ungdomar, med eller utan funktionsnedsättning, kan mötas tillsammans i en aktivitet. De vill förenkla processen och göra det lättare för ungdomar att hitta och ansöka till fritidsverksamheter. Nu i april på Leva …

KIND söker barn och föräldrar som vill delta i social färdighetsträning

Projektet som kallas för KONTAKT är arrangerat av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) och är en studie om social färdighetsträning i grupp för barn och unga med autismspektrumtillstånd (AST). KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Programmet baseras på beteenderiktade principer och utgår från barnets valda problembeteenden, kunskaper om social kognition och samarbete med såväl …

”Till slut ville inte Ellen, 8, leva längre”

På Expressen har i dagarna en ny artikelserie startat där tre föräldrapar berättar om den dubbla kamp man som förälder till ett barn med särskilda behov ibland tvingas föra. En kamp gentemot skola och kommun respektive omgivningens fördomar som man kan stöta på. Först ut är Erik och Ulrika med barnen Ebba 10, Ellen 8 och Malte 7. I artikeln berättar de om …

Bristande tillgänglighet är diskriminering från 1 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Alla skolformer, liksom förskola och fritidshem, berörs av lagen.  Specialpedagogiska skolmyndigheten välkomnar tillägget i diskrimineringslagen. Vi arbetar dagligen med frågan …

Nu är programmeringen igång!

Nu har arbetet med att ta fram en prototyp börjat. Det är ett samarbete med Andy på Luckycat. Vi beräknar att kunna börja testa en första version i mitten av januari 2015.