Kommunicerande Samspel – en metod för att hjälpa barn som inte pratar än

Kommunicerande Samspel är en modell som vänder sig till föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.   Kommunicerande Samspel utvecklades först för föräldrar till barn med autism men snart visade det sig att även andra grupper kunde ha stor nytta av metoden. Kommunikation betyder här inte att prata, det betyder ett utbyte av meddelanden på …

Karlstadsmodellen, vad är det?

Vad är Karlstadsmodellen?

En av de kanske allra mest kända modellerna för språkträning är Karlstadsmodellen. Det är en modell som är framtagen av professor Iréne Johansson och som sedan slutet av 1970-talet har utvecklats i samarbete med föräldrar, personal och forskare. Karlstadsmodellen är inte begränsad vare sig till ålder eller diagnos och kan användas av både barn och vuxna. Många inom t ex …