Syskonpar kan ha helt olika riskfaktorer för autism

Barn med autismspektrumtillstånd är unika

Den hittills största genetiska undersökningen av familjer där två av barnen har fått diagnosen autism kastar nytt ljus över den här formen av funktionsnedsättning. Bland annat visar studien, som publiceras i Nature Medicine, att flera av syskonen hade helt olika genetiska riskfaktorer för att utveckla autism skriver Petra Olsson för Sveriges Radio.

Kristiina Tammimies, genetiker som forskar om autismspektrumtillstånd vid Karolinska Institutet, är en av författarna bakom studien. Hon menar att resultaten visar att alla barn med autism ska ses som unika.

– Det bevisar att alla barn med autismspektrumtillstånd är unika, som snöflingor, och deras symptom och mutationer är unika, och det kan vara bra för föräldrarna att veta att om deras barn har drabbats med autism så är de unika.

Lyssna på hela programmet här >> http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6077679

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *