Det började med en fika…

…och ett samtal i slutet av 2013. Lisa berättade om sina erfarenheter som mamma till en pojke med Downs syndrom. Hon hade letat på nätet efter digitala hjälpmedel som kunde göra livet lättare för hennes son, men hittade inget som fungerade tillräckligt bra eller enkelt. Där och då föddes tanken på att själv ta fram en digital plattform för barn med behov av särskilt stöd och deras familjer.

Efter flera möten och samtal var vi i slutet på sommaren 2014 fyra personer som jobbade entusiastiskt med att utforma en plattform med flera verktyg och samma år i september startade vi så PictureMyLife tillsammans.

Det ska vara enkelt

Det är dags att ersätta de gamla kontaktböckerna med en uppdaterad version online. Dagboken fungerar som kommunikation mellan föräldrar – barn – skola och övriga personer i barnets närhet. Här kan barnet, föräldrar, pedagoger och stödpersoner enkelt ladda upp bilder och berätta vad som hänt under dagen. Det sparar värdefull tid, är stimulerande för barnet och ökar tryggheten för föräldrar.Till vår hjälp har vi haft en fokusgrupp bestående av föräldrar, pedagoger, läkare och handledare. De har bidragit med kloka synpunkter och råd inför lanseringen.

I framtiden

Barn med behov av särskilt stöd har också ofta ett behov av struktur som skapar trygghet. Vi planerar därför att ta fram ett digitalt schema för föräldrar och pedagoger som här ska kunna skapa unika scheman som är individuellt anpassade för barnet. Med hjälp av egna bilder eller bilder från bildbaser kommer man att kunna göra dag- och veckoscheman, instruktionsscheman, aktivitetsscheman och belöningsscheman.