Releaser webb-app: hello.picturemylife.se


Vi jobbar kontinuerligt på att göra PictureMyLife bättre för dig – vi uppmuntrar dig att komma med nya förslag och uppmärksamma oss på buggar.

Under 2023 är vår plan att komma med helt nya appar för iPhone och Android. I nuläget sker därför inga uppdateringar på dem.

Hör av dig till support@picturemylife.se – tack för din medverkan!


2023-07-10


Rapportvy för Dagboksägare som visar vem som har tillgång till vilka Dagböcker. Detta underlättar översikten för de som hanterar flera dagböcker (PML-16)

Prenumeration via faktura. Vi har tydliggjort att både verksamheter och privatpersoner kan prenumerera på PictureMyLife via faktura. (PML-460)

Förenklad hantering av e-post och byte av lösenord. På användarens personliga inställningar ser man nu sin e-postadress och kan ändra lösenord utan att behöva klicka ner i undersidor. (PML-266)

Buggfixar

Bilder upplagda i Instruktioner har felaktigt raderats. Det har funnits en bugg som gjort att bilder i Instruktioner har raderats av systemet. Detta har också gjort att Instruktionen inte har gått att öppna eller redigera. Detta är nu åtgärdat, det går att redigera Instruktionen och åter igen lägga till bilderna som felaktigt raderats. Vi ber om ursäkt för detta fel och hoppas att det inte stökat till det för mycket för er. (PML-461)

Tumnagelbilder för uppladdade videos visas nu. Ibland har inte tumnagelbilden för en video visats, detta ska nu vara åtgärdat. (PML-477)

Freja eID fungerar igen (PML-464)

2023-06-28


Vi har förtydligat prenumerationssidan, den har nu två delar: Köp prenumeration, som är avsedd för privatpersoner som vill betala med kort, samt Mina prenumeration som visar när man har en pågående prenumeration som betalas med kort eller är en förskrivning. Möjligheten att aktivera en förskrivning visas nu bara för användare som är ägare till en eller flera dagböcker. (PML-413)

Menyn för Daböcker är förbättrad. Om man är med i många dagböcker kan man nu scrolla i listan, tidigare visades bara så många som fick plats på skörmen. (PML-412)

Lösenord för Huvudpersonen. Tydligare felmeddelande om något blir fel när man ska sätta lösenordet, till exempel att det måste innehålla minst 6 tecken. (PML-406)

Talsyntes. Vi har tagit bort uppläsningen av datum och tid för när inlägget respektive kommentarer skrevs. Nu flyter uppläsningen bättre. (PML-424)

Bildgalleriet. Det fanns en bugg som gjorde att en bildtext började med punkter inte visades upp. Nu är det möjligt att börja en text med punkter, till exempel för att förstärka känslan av ett skeende: ”...och på eftermiddagen så fikade vi”. (PML-302)

Klickytorna för Nästa och Föregående är nu större. (PML-330)

Modulen Instruktioner. Nu kan man lägga till en bild som symboliserar Instruktionen. Det blir enklare att hitta och hjälper till med förståelse. (PML-327)

Pekytan för ”Redigera-ikonen” är nu större.(PML-331)

Buggfixar

Filmer kan inte spelas när sidan har varit öppen i 10 minuter. (PML-446)
Bug när det gäller days_ago i scheduled_mail_sender. PML-436)

Systemförbättringar

Samt en rad systemförbättringar.

2022-12-01


QR-inloggning med Freja eID

Nyhet: Nu kan man logga in med Freja eID och QR-kod. Har man dessutom biometri (ansikte eller tumme) påslaget i sin mobil är det nu jätteenkelt att logga in.

2022-11-28


Nu kan man sortera igen

Buggfix: Möjligheten att sortera bilderna i ett inlägg och i en instruktion har varit trasigt, nu fungerar det igen. (PML-387)

Buggfix: För en del användare kom ett felmeddelande när man försökte att uppdatera aviseringsinställningarna, detta är nu åtgärdat. (PML-380)

2022-11-04


Vi har förenklat och förtydligat menyerna.

”Meny: Dagböcker” Längst ner i menyn hittar du en sammanställning över användningen av varje dagbok – hur många personer som är inbjudna, antal inlägg, antal foton och filmer. Om du är en Maxi-användare finns också en länk för att ladda ner dagboken. (PML-272)

”Meny: en dagbok” Här kan du välja mellan själva dagboken och Instruktioner. Vi har gjort det tydligare hur man läser och redigerar information om Huvudpersonen. Längst ner i menyn finns Dagboksinställningar där du väljer om du vill ha aviseringar för dagboken. (PML-274)

”Meny: Mitt konto” Överst finns användar-inställningarna för kontot och prenumeration. Nästa grupp är Aktivitets-loggen. Är du kontoadministratör ser du en länk till statisktik för kontot. Längst ner loggar du ut. (PML-271)

För Huvudpersonen är det tydligare var man ställer in visningsalternativen för dagboken. Huvudpersonen kan även välja att få aviseringar. (PML-361)

Ladda upp långa filmer

Buggfix: Det fanns tidigare en bugg som gjorde att bara kortare filmer laddades upp. Men nu går det att ladda upp filmer upp till 100 MB. (PML-347)

Förbättring: Mindre designjusteringar för att förtydliga dagboken. (PML-346)Förtydligade menyer.

2022-10-16


Nyhet: Ny version av Readspeaker, talsyntesen. Många förbättringar, till exempel: behagligare röst, automatisk skrollning av sidan under uppläsning, tangentbordsnavigering, personliga inställningar av utseende på texten, här kan du läsa mer.

Nyhet: Kontoadministratörer och Maxi Plus kan nu redigera och ta bort kommentarer.

Förbättring: Tydligare ”Skriv i dagboken”, nu med en knapp som ger större yta att klicka på

Förbättring: Tydligare navigering med hjälp av kalendern och sök, med större ytor att klicka på.

Förbättring: Vi har förtydligat att datumet man väljer bestämmer på vilken dag inlägget publiceras – och hittas – på. Ändrar man inte datumet publiceras inlägget ”idag”.

Buggfix: När man skulle redigera mediauppladdningar var radera-knapparna dolda i vissa enheter. Radera är nu flyttade till vänster om tumnaglarna och bättre synliga.

Förtydligad ”Skriv i dagboken” och navigering med kalender och sök. Readspeaker med flera nya funktioner.

2022-10-10


Förbättring: Vi har förtydligat att inställningen för aviseringar är personlig genom att ändra texten till ”Mina aviseringar” (PML-259)

Buggfix: Man har blivit utloggad trots att man kryssat i ”Håll mig inloggad”. Detta är ordnat nu. (PML-306)

Buggfix: ”Aktivitetsloggen” är justerad med nya händelser: Instruktioner och den SMS-aviseringar. (PML-260)

Buggfix: Vissa bilder i Widgits och Ritade tecken hade felaktiga bokstäver. Detta är ordnat nu. (PML-112)

Förbättring: Vi har underlättat felsökning genom att lägga till felkoder. (PML-311)

Inställningen för aviseringar är personlig, vi har förtydligat detta.

2022-10-03


Nyhet: Nu kan även Huvudpersonen, dagboksinnehavaren, markera ett inlägg som ”Läst” samt se vilka som här läst. Detta tror vi kommer att hjälpa till att förtydliga kommunikationen.

Förbättring: Tydligare anvisningar och tips visas nu så länge man inte skrivit den första Instruktionen

Buggfix: Talsyntesen läser inte längre upp filnamnen på bilder och filmer.

Buggfix: Bättre visning av menyn i vissa semi-smala surfplattor

2022-09-26


Nyhet: Skapa en instruktioner! Med instruktioner kan man visa hur man gör olika saker. Här är några förslag på hur man kan lägga upp det.

  • ”I hemmet” att borsta tänderna, städa, rutiner på kvällen...

  • ”På stan” åka buss, gå på teater, att handla...

  • ”Laga mat” samla olika enkla recept t.ex. hur man kokar ägg, poppar popcorn, eller hur man hanterar utrustning som micron.

  • ”Så här gör du när...” praktiska saker man gör, det kan vara på jobbet, intressen och liknande. Till exempel att byta papper i skrivaren, hur man postar ett paket...

Uppdatering: Nu kan man sortera ordningen mellan media redan när man skapar inlägget. (Tidigare var man tvungen att spara först)

2022-08-23


Nyhet: I det nya bildgalleri kan du se alla inläggen för en dag. Galleriet visar foton och även videos Widgits, Pictogram, Ritade Tecken och teckenspråksfilmer.

Om du använder bildtexter till bilderna så kan du göra fina bildberättelser. (PML-252) Se video på hur det fungerar

Uppdatering: Det är nu tydligare hur man ändrar ordningen mellan bilder. I redigera-läget drar-och-släpper man bilderna till den ordning man vill ha.

Uppdatering: Vi har lagt till nya emojis. Med hjälp av emojis kan Huvudpersonen visa hur dagen har varit.

2022-06-28


Funktion: Vi har gjort ytterligare förenklingar för inloggning för Huvudpersonen (dagboksinnehavaren). Alla personer kring en dagbok är nu samlade på Bjud in-sidan. (PML-229)

För Huvudpersonen finns det två sätt att använda sin dagbok.  Se film på YouTube

  • Standard: att logga in med användarnamn och lösenord. Med detta sätt får Huvudpersonen de grundläggande funktionerna för Dagboken och inte mer. Lösenordet sätts längst ner på Bjud in-sidan.
  • Utökat: bjud in Huvudpersonen med hens e-postadress, ange lämplig nivå beroende på vad man vill kunna göra.

2022-06-02


Funktion: Vi har förenklat inloggningen för Huvudpersonen (dagboksinnehavaren), man behöver inte längre använda PIN-kod. Se film på YouTube. Detta gäller alla nya dagböcker som skapas. Vi kommer att kontakta alla nuvarande Huvudpersoner som loggar in och fråga hur man vill ha det. (PML-240)

Uppdatering: Förbättrad uppläsning av talsyntesen. (PML-228, PML-210)

Uppdatering: Nu är e-postaviseringar påslaget som förval för alla ny användare. (PML-239)

Uppdatering: När man är ägare (Admin) till flera Dagböcker har man tillgång till en Dashboard med en översikt av dagböcker och inbjudna användare. Vi har förtydligat dessa vyer så de har en bättre presentation. (PML-226)

Uppdatering: Vi har ökad storleken för videos, nu kan filmen vara 100 MB, det motsvarar cirka 2 minuter. (PML-247)

2022-05-23


Buggfix: I en viss vy gick det inte att bjuda in upp till 15 Maxi Plus respektive Maxi. Detta är ordnat i denna version. (PML-215)

2022-05-02


Funktion: Nu kan även kommentarer läsas upp med talsyntesen. Även författaren och tidpunkten blir uppläst. Klickytan för att sätta igång talsyntesen är lite större, designen tydligare.

Funktion: Man kan använda ljud och röst i inläggen. Man kan både ladda upp ljudfiler och spela in ljud direkt. (PML-32, PML-199, PML-200, PML-209, PML-213)

Uppdatering: På Nyhetssidan finns nu en länk till https://picturemylife.se/releaser/ så att det är lätt att se och följa vad som sker. Meddelande-notisen har fått typografiska justeringar så den är mer lättläst. (PML-202, PML-206, PML-211)

Uppdatering: När prenumerationen för en dagbok har gått ut visas nu ett vänligare och mer lättläst meddelande. (PML-68)

Uppdatering: “Adress” behövs inte och är borttaget ur menyn. (PML-208)

Uppdatering: Den nya funktion Admin som vi lanserade har vi förenklat. Vi tog bort ”sök och filtrering” av användare. Vi fick feedback på att det upplevdes för tekniskt och onödigt. De flesta licenser innehåller inte fler dagböcker än att det är översiktligt ändå. (PML-202)

Uppdatering: För nya användare har texterna för e-postmeddelanden justerats (PML-176)

2022-04-20


Funktion: Tydligare överblick för dig som äger flera dagböcker. Om du är ägare till en eller flera dagböcker ser du nu menyvalet Admin under Mitt konto. Klicka på den och du kommer till en administratörsvy som visar alla dagböcker och vilka personer som är inbjudna till dem. För varje person visas också vilken nivå de har (Maxi Plus, Maxi, o.s.v.). Man ser även antal inlägg och när senaste inlägget gjordes. (PML-60, PML-201)

Översikt över alla användare som finns med i de dagböcker jag som Admin är ägare till.

För varje användare visas vilka dagböcker hen är med i, man ser även vilken nivå användaren har i respektive dagbok.


Översikt över alla dagböcker som jag är ägare till.

För varje dagbok visas vilka personer som finns med och deras respektive nivåer.

Förbättring: Meny och navigering. Vi har ändrat så att menyerna är lättare att läsa, istället för versaler har de nu den vanliga kombinationen av stora och små bokstäver. Vi har lyft upp Nyheter till topp-menyn, symbolen är en (kyrk)klocka. (PML-183, PML-202)

2022-04-01


Funktion: Man kan nu välja om man vill logga in med eller utan PIN-kod. Första gången behöver PIN-kod anges, man navigerar sedan till Mitt konto > Allmänna inställningar och väljer bort Logga in med PIN-kod. Ditt val gäller för alla dagböcker. (PML-180, PML-184, PML-173, PML-156). Se film på YouTube

Uppdatering: Tydligare texter när man skapar ett nytt konto. (PML-181)

Uppdatering: Ett antal mindre text- och designförbättringar (PML-185, PML-182, PML-154)

2022-03-23


Buggfix: Små stavfel och felaktiga fonter

2022-03-15


Uppdatering: Nu kan man lägga till flera bilder på en gång. För mac-användare fungerar det nu att lägga till direkt från Bildbiblioteket, så kallade .HEIC-filer. (PML-160)

2022-03-09


Buggfix: Nu går det att bjuda in samt byta till Maxi Plus respektive Maxi. (PML-158, PML-159)

2022-03-07


Funktion: Vi har ökat antalet inbjudningar till en dagbok från 20 personer till 30 personer. Vi har också ökat antalet som kan ha rollen Maxi Plus från 2 till 15 personer. En person med Maxi Plus kan logga in som Huvudpersonen, vi tror att detta kan göra det enklare för er i det dagliga arbetet. (PML-126, PML-127)

Uppdatering: Tydligare utskrifter med större texter och bilder. Bättre (men ej perfekta) sidbrytnigar. (PML-140)

Uppdatering: Bättre och tydligare struktur för Allmänna inställningar (PML-143)

Uppdatering: Bättre komprimering av uppladdade videos. Bättre kompabilitet mellan videos oberoende varifrån de laddas upp. 40 MB är satt som max-tak för närvarande, motsvarar cirka 1,5–2 minuters filmning. (PML-130, PML-129, PML-144)

2022-02-14


Funktion: Video-filmning och uppladdning via Bildbibliotek eller filsystem (PML-79, PML-80)

Uppdatering: Designuppdatering och nya ikoner (PML-133)

Uppdatering: Markera inlägg som läst är förtydligat (PML-133)

2022-02-01


Uppdatering: Förbättrade utskrifter (PML-70)

Uppdatering: SKOLON är tillfälligt borttaget som inloggningsmetod (PML-109)

Uppdatering: Länkar i Dagboken öppnar nu i samma fönster/tab-flik (PML-84)

Uppdatering: Namnet på Dagboken visas nu först i flikar, det gör det lättare att hitta när många flikar är öppna (PML-97)

Uppdatering: Mindre designjusteringar för att få bättre visning och funktion i mobiler och plattor (PML-110, PML-111)

Speciella highlights:

  • Profilbilden är finjusterad, både i en Dagbok och för Startvyn
  • Autocomplete på PIN-fältet är borttaget, då alla koder är unika
  • Dialogfönstret för länkar ryms nu på bredden i mobil
  • Responsiv tabell för nedladdning av dagbok

2022-01-17


Uppdatering: SKOLON är tillfälligt borttaget som inloggningsmetod (PML-94)

Uppdatering: Visuella förbättringar av färger och typsnitt; bättre läsbarhet (PML-12, PML-13, PML-91, PML-93, PML-96)

Uppdatering: Förenklad inloggningsvy (PML-6, PML-92)