Om Dagboken

Vi vill förenkla vardagen för barn och unga med behov av särskilt stöd samt deras föräldrar och lärare genom att erbjuda bildbaserade och användarvänliga hjälpmedel. Dagboken är ett digitalt hjälpmedel som du kan använda i mobilen, läsplattan och datorn.


Nytt sätt att kommunicera

Annika, specialpedagog på Västbergaskolan, berättar att Dagboken förändrat deras sätt att kommunicera med eleverna och deras föräldrar.


Dagboken som ett pedagogiskt verktyg

Bilderna och materialet i Dagboken kan också användas för att utgå ifrån elevens egen verklighet i det pedagogiska arbetet.


Enkelt, tryggt och roligt att kommunicera

För varje barn eller ungdom skapas en personlig Dagbok med säker inloggning där föräldrar och lärare kan ladda upp bilder och skriva korta texter om vad som hänt under dagen. Bildbaserna Pictogram och Ritade Tecken ingår. Så här skriver du i Dagboken:

Se instruktionsfilmer i 5 steg här.


Naturligtvis ska barnen vara med och delta i kommunikationen

Varje barn får en förenklad version av Dagboken och kan med hjälp av läsplatta och mobil ta egna bilder, spara dem i Dagboken och visa för familjen och lärare. Det stimulerar och hjälper dem i den dagliga kommunikationen.

Barn som leker
Personerna på bilden har ingen direkt koppling till innehållet. ©Depositphotos.com

Det är viktigt med ett starkt kontaktnät runt barnet.
Som förälder kan du bestämma vilka som får följa ditt barns aktiviteter. Du kan t ex bjuda in far- och morföräldrar, syskon och andra i barnets omgivning att läsa och skriva i Dagboken. Det ger även de närstående en möjlighet att vara med i det dagliga livet.

Farfar och son kramas

Dagboken kan anpassas efter respektive barns förutsättningar

I intervju med Annika Stock, på Västbergaskolan, berättar Annika hur Dagboken används i det dagliga arbetet på skolan.


Pictogram bildbas. Bildrättigheterna för Pictogram bildbas tillhör Pictogram Ideogram Communications© 1980 Subhas C Maharaj. Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten.