Alla kan dela livet på PictureMyLife!

PictureMyLife gör det enkelt för alla att kommunicera – oavsett ålder och förmåga. Med några knapptryck laddar man upp bilder, filmer och texter och delar livet med de som man bjuder in. Det ger delaktighet, trygghet och självständighet.

Vill du ha bild- eller teckenstöd så ingår bildbaserna Widgit, Pictogram och Ritade Tecken. Det finns också talsyntes och korta videofilmer från Svenskt Teckenspråkslexikon som visar hur man tecknar ord.

Alla kan dela livet på PictureMyLife!

PictureMyLife gör det enkelt för alla att kommunicera – oavsett ålder och förmåga. Med några knapptryck laddar man upp bilder, filmer och texter och delar livet med de som man bjuder in. Det ger delaktighet, trygghet och självständighet.

Vill du ha bild- eller teckenstöd så ingår bildbaserna Widgit, Pictogram och Ritade Tecken. Det finns också talsyntes och korta videofilmer från Svenskt Teckenspråkslexikon som visar hur man tecknar ord.

”Nu kan jag visa vad vi gjort i skolan.”

”Jag håller kontakten med mina vänner via PictureMyLife.”

”Morfar får stöd för minnet med hjälp av bilderna.”


Har du frågor om PictureMyLife?

Skicka ett mail till info@picturemylife.se.
Eller ta kontakt direkt med Daniel Karnung.
E-post: daniel@picturemylife.se. Tel: 0733-61 97 07.


Se filmerna om PictureMyLife

PictureMyLife är tidsbesparande och ger barnen ägande till sitt lärande och sitt liv.
PictureMyLife gör det enklare att sätta mål och att utvärdera.
”En liten stund för oss”. En förälder berättar om hur hon och sonen använder PictureMyLife.
PictureMyLife ger delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet.
PictureMyLife fungerar som ett socialt medium. (Film från föreläsning.)
Alla kan dela livet med PictureMyLife.